Đảng bộ

Vào lúc 13g ngày 26/8/2017, tại Hội trường Cty, BCH Đảng ủy Cty đã tổ chức học tập Nghị quyết TW5 khóa XII. Tham dự có 122 CB-CNV là đảng viên, cán bộ công nhân có trình độ ĐH, CĐ trở lên.

Ngày 19/09/2015, tại Hội trường Công ty, Đảng bộ đã tổ chức buổi Hội nghị quán triệt NQ số 37-NQ/TW của Bộ chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 và NQ Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối DN tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020

Loading...
Báo điện tử Đảng CSVN

image

Website Aquatex Bentre

image

Back to Top