Đoàn thanh niên

Ngày 12/11/2017, BCH Đoàn ủy Công ty đã phối hợp với BCH Công đoàn cơ sở tổ chức giải bóng đá Aquatex Bentre mở rộng lần thứ 1 tại sân bóng đá mini Thành Phát.

Loading...
Báo điện tử Đảng CSVN

image

Website Aquatex Bentre

image

Back to Top