Hội nghị quán triệt NQ Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Đảng bộ Khối DN tỉnh
Ngày đăng: 24-09-2015

Ngày 19/09/2015, tại Hội trường Công ty, Đảng bộ đã tổ chức buổi Hội nghị quán triệt NQ số 37-NQ/TW của Bộ chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030; Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030 và NQ Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối DN tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020

 

Những hình ảnh tại buổi Hội nghị:

 

image

 

image

 

image

 

image

Loading...
Báo điện tử Đảng CSVN

image

Website Aquatex Bentre

image

Back to Top