Tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chỉ thị 05/TW của Bộ chính trị và nghị quyết 02/TU của Tỉnh ủy
Ngày đăng: 30-06-2016

Ngày 25/06/2016, Đảng ủy Cty tổ chức Tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chỉ thị 05/TW của Bộ chính trị và nghị quyết 02/TU của Tỉnh ủy cho cán bộ, đảng viên Cty, những quần chúng đã học lớp cảm tình đảng, các đ/c là Trưởng/ Phó Phòng ban; những quần chúng là CB-CNLĐ đã có trình độ Đại học, Cao đẳng trở lên.

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image

 

image

Loading...
Báo điện tử Đảng CSVN

image

Website Aquatex Bentre

image

Back to Top